Bông Gòn Thái

Mã số sản phẩm :
25.000₫

Túi bông gòn Thái

+ Bông gòn là những cuộn bông nhỏ, thấm hút tốt dành cho mẹ vệ sinh cho bé, chống hăm.

+ Bông gòn có thể dùng để vệ sinh vùng rốn, chấm vết thương cho bé.

+ Bông gòn cùng dùng để tẩy trang cho mẹ.

+ Bông gòn là những cuộn bông nhỏ, thấm hút tốt dành cho mẹ vệ sinh cho bé, chống hăm.

+ Bông gòn có thể dùng để vệ sinh vùng rốn, chấm vết thương cho bé.

+ Bông gòn cùng dùng để tẩy trang cho mẹ.

+ Bông đựng trong túi có zip kéo, thuận tiện dính chặt khi chưa dùng đến.

+ Sản phẩm NK từ Thái, sx tại Thái dành cho bé từ sơ sinh.

Sản phẩm liên quan